تاتر واژه های پوچ

اجرای نمایش واژه های پوچ در لندن وانگلستان


«واژه های پوچ تفسیر امید های واهی ماست
که هجرت را در لابلای کلمات زیبا تشریح می کند
قصه رویا یی تلخ و شیرین از زندگی ما در غربت است
واٰژه های پوچ تفسیر سالهایی است
که آمده ایم اما هنوز مسافر باقی مانده ایم »
بنیاد فرهنگ و هنر امید نمایش می دهد
نمایش واژه های پوچ ، نوشته : مسعود کرمانی
کارگردان : مجید بهشتی
بازی ها بترتیب ورود :
رضا بهرنگ ، جواد شمس ،
مهرنوش خرسند ، مجید بهشتی
مدیر صحنه : زهره رستمخانی
تهیه کننده : مسعود کرمانی
زمان اجرای اول :
۱۱ اکتبر ۲۰۱۴ مکان اجرا : تاتر رادا لندن ۱۱ اکتبر ۲۰۱‍۴
Rada theatre Royal academy of dramatic .Art Malet street London. WC1E 7JN
زمان اجرای دوم :
۲۵ اکتبر ۲۰۱۴ مکان : تاتر هوب ساوتهمپتون انگلستان
The hub theatre City College Chapel Road Southampton SO14 5GL
ساعت اجرا : ۱۸.۳۰ دقیقه بعدازظهر
بهای بلیط : ۲۰ پوند
۱۵۰ دقیقه

.