۱۳۹۳ شهریور ۱۱, سه‌شنبه

اجرای نمایش واژه های پوچ یازده اکتبر در لندن تاتر رادا

اجرای نمایش واژه های پوچ یازده اکتبر در لندن تاتر رادا
زمان اجرای اول :
۱۱ اکتبر ۲۰۱۴ مکان اجرا :
The Studio Theatre
RADA Studios
16 Chenies Street
WC1E 7EX

 بلیط ۲۰ پوند
زمان اجرای دوم :
۲۵ اکتبر ۲۰۱۴ مکان : تاتر هوب ساوتهمپتون انگلستان
The hub theatre City College Chapel Road Southampton SO14 5GL
ساعت اجرا : ۱۸.۳۰ دقیقه بعدازظهر
بهای بلیط : 15 پوند