۱۳۹۳ تیر ۳۰, دوشنبه

«واژه های پوچ تفسیر امید های واهی ماست


«واژه های پوچ تفسیرامید های واهی ماست
که هجرت را درلابلای کلمات زیبا تشریح می کند
قصه رویا یی تلخ وشیرین اززندگی ما درغربت است
واٰژه های پوچ تفسیرسالهایی است
که آمده ایم اما هنوزمسافر باقی مانده ایم »
بنیاد فرهنگی وهنری امید نمایش می دهد
نمایش واژه های پوچ ، نوشته : مسعود کرمانی
کارگردان :مجید بهشتی
بازی ها بترتیب ورود :
رضا بهرنگ ،جواد شمس ،
مهرنوش خرسند ،مجید بهشتی
مدیر صحنه : زهره رستمخانی
تهیه کننده :مسعود کرمانی
زمان اجرای اول :
۱۱ اکتبر ۲۰۱۴ مکان اجرا : تاتر رادا لندن ۱۱ اکتبر ۲۰۱‍۴
The Studio Theatre RADA  16 chenies Street 

WC1E  7EX
زمان اجرای دوم :
۲۵ اکتبر ۲۰۱۴ مکان : تاتر هوب ساوتهمپتون انگلستان
The hub theatre City College Chapel Road Southampton SO14 5GL
ساعت اجرا : ۱۸.۳۰ دقیقه بعدازظهر
بهای بلیط : ۲۰ پوند
۱۵۰ دقیقه