۱۳۹۳ خرداد ۲۲, پنجشنبه

نمایشنامه : واژه های پوچ بزودی درلندن و انگلستان اجرا می شود
نمایشنامه : واژه های پوچ
نوشته : مسعود کرمانی
کارگردان : مجید بهشتی
مدیر صحنه : زهره رستم خانی
بازیگران بترتیب ورود :
رضا بهرنگ
جواد شمس
مهرنوش خرسند
مجید بهشتی