۱۳۹۲ بهمن ۳, پنجشنبه

تمرین نمایشنامه واژه های پوچ در انگلستان آغاز شدبزودی نمایشنامه واژه های پوچ
 نوشته : مسعود کرمانی
 در شهرسامپتون و لندن
 اجراخواهد شد